tekstverwerken

tekstverwerken deel 4

1. De beoordelingscriteria

De beoordelingscriteria van je werkstuk zijn als volgt:

  1. Je werkstuk bestaat uit minimaal 800 woorden voor mavo, 1000 woorden voor havo en 1200 woorden voor vwo.
  2. De tekst is uniek. Je toont dat aan met een screenshot van de plagiaatchecker. Dit wordt bijlage 2 in het document,
  3. De mindmap is ook in een apart document ingeleverd en een screenshot daarvan wordt bijlage 1 in het document. Het is niet erg als je daar een beetje van afwijkt tijdens het schrijven.
  4. Ieder hoofdstuk staat op een aparte pagina en de titel daarvan is kop 1. De titel van een paragraaf krijgt dan kop 2 en als je binnen een paragraaf nog een kop hebt dan is dat kop 3.
  5. Ieder hoofdstuk heeft minimaal één afbeelding.
  6. Het werkstuk heeft een automatisch gegenereerde inhoudsopgave. Hieraan kun je ook zien of de koppen goed staan.
  7. Het werkstuk heeft maar één lettertype en evt. een apart lettertype voor de koppen. Alle koppen van dezelfde soort (Kop 1, Kop 2 etc.) hebben dezelfde opmaak. Dus als Kop 1 vet is dan zijn alle koppen dat.
  8. Het werkstuk is voorzien van een titelblad voorzien van je naam en klas. Na het titelblad volgt de inhoudsopgave
  9. Het werkstuk heeft minimaal één voetnoot.
  10. Er is aan het werkstuk minimaal 1 tabel toegevoegd.