tekstverwerken

Een werkstuk maken - deel 2

1. Een werkstuk maken

In het vorige deel heb je een mindmap gemaakt. Voor het overzicht hebben we de plaatjes weggelaten.

https://images.computational.nl/galleries/wordprocessing/2020-11-25_13-31-07.png

We gaan deze mindmap nu gebruiken als basis voor het document. Je kunt de mindmap namelijk exporteren als tekst. Klik hiervoor in het hamburgermenu van Mindomo op Exporteren.

https://images.computational.nl/galleries/wordprocessing/2020-11-25_14-53-56.png

Hierna kun je een formaat kiezen. Kies voor Tekstbestand en klik daarna op Exporteren.

https://images.computational.nl/galleries/wordprocessing/2020-11-25_14-55-36.png

Het bestand komt - als het goed is - terecht in je downloadmap. Hierin kun je het openen met het kladblok.

https://images.computational.nl/galleries/wordprocessing/2020-11-25_14-58-57.png

Kopieer met Ctrl-A en Ctrl-c alle tekst en plak dit met Ctrl-V in je document. Het document kun je in Classroom opnieuw openen.

https://images.computational.nl/galleries/wordprocessing/2020-11-25_15-00-47.png

2. Titel en Koppen gebruiken

Er volgt nu een belangrijk onderdeel voor zowel de structuur als de opmaak van je werkstuk. Je gaat de titel instellen en voor ieder onderdeel van je werkstuk ga je een kop gebruiken. We beginnen met de titel.

Hieronder zijn we met een werkstuk bezig wat gaat over Amerika.

Zet de cursor ergens in het woord dat de titel moet worden (in dit voorbeeld is dat Amerika).Klik op het vakje met Stijlen en kies voor: Titel

https://images.computational.nl/galleries/wordprocessing/2018-11-12_11-12-08.png

Dan ga je hoofdstuk 1 instellen. Dit moet Kop 1 worden. Zet de cursor ergens in het woord dat een hoofstuk moet worden (in dit voorbeeld is dat 1. Geschiedenis). Klik op het vakje met Stijlen en kies voor: Kop 1

https://images.computational.nl/galleries/wordprocessing/2018-11-12_11-14-50.png

Op dezelfde manier ga je een paragraaf instellen met Kop 2. Zet de cursor ergens in het woord dat een paragraaf moet worden (in dit voorbeeld is dat 1.1 Ontdekking). Klik op het vakje met Stijlen en kies voor: Kop 2. Het ziet er dan als volgt uit:

https://images.computational.nl/galleries/wordprocessing/2018-11-12_11-21-10.png

Merk op dat je nu alleen nog maar de titel, hoofdstuk 1 en paragraaf 1.1 hebt ingesteld. De rest volgt later.

Mocht je dit niet helemaal begrijpen. In dit voorbeeld zie je hoe het er uiteindelijk uitziet. Een hoofdstukkop (met één cijfer) heeft Kop 1, een paragraafkop heeft Kop 2. Met behulp van koppen kun je ook een automatische inhoudsopgave maken. Dit staat in deel 3.

3. Opmaak automatisch instellen

Je mag nu vast gaan nadenken over de opmaak van je werkstuk. We beginnen met het instellen van het lettertype.  Selecteer de eerste hoofdstuktitel (in dit voorbeeld is dat 1. Geschiedenis) en klik vervolgens op Lettertype. In dit voorbeeld is gekozen voor: Impact, grootte 24 en een oranje kleur.
Je kunt hier natuurlijk ook een andere opmaak kiezen.

https://images.computational.nl/galleries/wordprocessing/2018-11-12_11-24-13.png

Deze opmaak ga je nu laten onthouden. Selecteer wederom de eerste hoofdstuktitel en klik op Stijlen > Kop 1 > Kop 1 updaten om overeen te komen.

https://images.computational.nl/galleries/wordprocessing/2018-11-12_11-27-00.png

Selecteer de tweede hoofstuktitel (in dit voorbeeld is dat 2. Geografie) en kies voor kop 2. Je ziet dat hier nu de nieuwe opmaak staat aangegeven. Deze nieuwe opmaak wordt dan nu ook toegepast op hoofdstuk 2.

https://images.computational.nl/galleries/wordprocessing/2018-11-12_11-29-29.png

Doe dit ook bij de overige hoofdstuktitels.

Verzin nu zelf een opmaak voor Kop 2 en laat deze onthouden (Kop 2 updaten om overeen te komen) en pas dit dan ook toe op alle andere paragrafen. Het kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

https://images.computational.nl/galleries/wordprocessing/2018-11-12_11-34-42.png

Controleer het volgende voordat je verder gaat!

  • Je hebt nu een titel.
  • Alle hoofdstukken hebben kop 1
  • Alle paragrafen hebben kop 2 

4. De hoofdstukken op een aparte pagina plaatsen

Onthou het volgende:
In een werkstuk gebruik je niet 20 keer enter om witruimte te krijgen (bijvoorbeeld om een volgende pagina te maken). Hier is een betere manier voor.

Om de hoofdstukken elk op een aparte pagina te plaatsen zijn maar twee handelingen nodig. Zet de cursor vóór het hoofdstuk dat je op een nieuwe pagina wilt zetten en druk daarna op Ctrl en enter (tegelijkertijd).

https://images.computational.nl/galleries/wordprocessing/2018-11-12_11-42-36.png

Op deze manier zet je dus het hoofdstuk op een aparte pagina.

https://images.computational.nl/galleries/wordprocessing/2018-11-12_11-43-56.png

Gebruik deze manier nu ook om alle overige hoofdstukken op een aparte pagina te laten beginnen.

5. Beginnen met je werkstuk

Vanaf hier begin je met het maken van het werkstuk door bij iedere paragraaf tekst te produceren. Deze produceer je zelf. De lessen van deel 3 doe je ook maar alleen als je ze nodig hebt. Je doet ze dus ook niet meer in volgorde.

Dus stel dat je een tabel wilt invoegen dan ga je naar de les daarover.

In deel 4 vind je de eisen die aan het werkstuk worden gesteld. Lees deze goed!!!