spreadsheets

Google Spreadsheets - deel 2

1. Werken met formules

In het eerste deel heb je al leren werken met functies zoals SUM en AVERAGE. Deze functies deden niets anders dan automatisch een formule in de cel invoeren. Een formule start altijd met het =teken gevolgd door de daadwerkelijke formule. Hieronder zie je zo'n formule.

formule

Je kunt ook een verwijzing maken naar 2 cellen. Je bent dat nu al gewend bij het maken van formulieren.

formule to cells