spreadsheets

Google Spreadsheets

1. Werken met spreadsheets

Om de cursus over Google Spreadsheets goed te kunnen voorbereiden willen we graag wat gegevens van je hebben. Met deze gegevens, die anoniem worden verwerkt, ga je in deze cursus leren rekenen in een spreadsheet. Vul dit formulier in en klik daarna op verzenden (log in met je edictum account).

2. Wat is een spreadsheet

Een spreadsheet kun je gebruiken om te rekenen maar ook om bijvoorbeeld lijsten in te maken. Docenten krijgen nogal eens informatie zoals roosterwijzigingen in een spreadsheet.

Je gaat nu eerst een spreadsheet een beetje leren kennen. Een spreadsheet bestaat uit drie dingen: kolommen, rijen en cellen.Een kolom is een aantal cellen onder elkaar en is altijd met een of meer letters gemerkt. Een rij is een is een aantal cellen naast elkaar en is gemerkt met een cijfer. Een cel heeft een altijd een letter en een cijfer.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-03-14_18-55-20.png

In de onderstaande opdracht wordt dit nog eens extra duidelijk gemaakt.

3. Met een spreadsheet optellen

Maak alvast de spreadsheet in opdracht 1.3.1 in Classroom aan. Zowel de lesstof als de bij deze les horende opdracht verwerk je in deze spreadsheet.

Voordat we verder gaan met het verwerken van de enquête ga je eerst leren rekenen in een spreadsheet. Aan de hand van een recept en een boodschappenlijst zullen we een boodschappenlijstje gaan uitrekenen.

 

Ba­na­nen­brood met cho­co­la­de

We hebben het idee opgevat om een lekkere bananenbrood met chocolade te gaan bakken.

banana brood

 

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-03-23_08-51-44.png

 

We zullen deze producten eerst gaan invoeren in de spreadsheet. Voer in kolom A de bovenstaande producten in zoals getoond in onderstaande afbeelding. Je ziet dus dat je in een cel tekst kunt invoeren.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-03-14_19-54-41.png

 

 Pas de kolombreedte aan door met je muis over de kolomlijn te gaan zoals in het rode vlak in bovenstaande afbeelding.

 

Zet nu de kopjes, zoals getoond in de afbeelding,  en de prijzen en aantallen erbij. Gebruik bij de prijzen een komma. De kolom aantallen werkt als volgt: Als er bijvoorbeeld bij 2 eetlepels donkere basterdsuiker een aantal van 1 staat wordt daarmee bedoeld dat je 1 pak basterdsuiker moet kopen van € 0,89. Verder zie je ook een kolom totaalprijs. Daar zullen we later een formule gaan invoeren.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-04-06_11-05-16.png

 

 

We zullen deze lijst wat aanpassen. Lijn eerst cel B1 naar rechts uit door de cel te selecteren (klik een keer op de cel) en daarna op rechts uitlijnen te klikken.

 

 https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-04-06_11-45-36.png

 

Maak van kolom B vervolgens euro's door op Opmaken als valuta te klikken. Zorg er dus voor dat je nu de hele kolom selecteert in plaats van alleen cel B1.

 

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-03-14_20-13-38.png

Lijn ook kolom C aantal netjes uit. Je kunt de aantallen het beste centreren.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-04-06_11-57-34.png

We moeten nu eerst gaan uitrekenen wat de totaalprijs is van een product. Dit doen we met behulp van een formule. Formules zijn een belangrijk onderdeel van een spreadsheet.

De formule die we hiervoor moeten gaan invoeren is niet zo moeilijk. Een formule begint altijd met het = teken en vervolgens de expressie. De cellen kun je invoeren door ze met de muis aan te klikken dus in dit geval moet je cel B2*C2 invoeren waarbij het * teken keer betekent. Merk op dat de uitkomst er al bij staat.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-04-06_12-00-39.png

Je hebt nu van een regel, regel 2, automatisch uitgerekend wat de totale prijs wordt van dat product. Dat had je ook wel uit je hoofd kunnen doen want 1x0,89=0,89. Omdat je echter ook de andere regels moet uitrekenen kunnen we deze formule als basis gebruiken door deze te kopiëren naar andere regels. Dit doen we met de vulgreep. In onderstaande afbeelding zie je dat gebeuren.

 

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-04-06_12-17-07.png

Je ziet dat de cellen keurig worden aangepast. Klik bijvoorbeeld maar eens in cel D5.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-04-06_12-22-46.png

Nu kunnen we het totaal gaan uitrekenen van ons boodschappenlijstje. Maak eerst een extra regel met totaal. Klik vervolgens in cel B15 en daarna op SUM onder het Sigma teken (Σ).  Je ziet nu dat er een formule wordt ingevoerd in de cel genaamd Sum( ...). Op de plaats van de stippellijntjes moet je nog de cellen die je bij elkaar wilt optellen selecteren. In onderstaande afbeelding zie je dat gebeuren.

 https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-04-06_13-00-31.png

 

 

De formulie die je hebt ingevoerd is =SUM(D2:D13) en betekent "selecteer de cellen van cel B2 t/m B13 en tel deze bij elkaar op".

instructiefilm

4. Gegevens verwerken

Ga naar Classroom naar de opdracht over spreadsheets en maak een nieuwe spreadsheet aan. Automatisch krijgt het de juiste naam. In onderstaande lessen heet dit bestand echter nog Gegevens van klasgenoten.

 

In opdracht 1 heb je geleerd wat een rij is. Ga nu in rij 1 alle vragen plakken die uit de enquête komen.  Dit ziet er als volgt uit:

 

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-03-23_14-00-25.png

 

De vragen zijn dus de koppen van de kolommen. Eronder zullen we de gegevens uit de vragen gaan zetten die door jou klas zijn ingevuld. Je zult merken dat de vragen soms niet in de cellen passen. De kolombreedte kun je aanpassen zoals je hebt geleerd in deel 2.

Let er goed op dat de juiste vragen bij de juiste kolom horen!

A: Tijdstempel 
B: In welke klas zit je?   
C: Wat is je geslacht?    
D: Wat is je lengte?
E:  Wat is je geboortedatum?
F:  Wat is je schoenmaat?
G: Met welk vervoer ga je naar school? 
H: Hoeveel kilometer moet je ‘s ochtends reizen om op school te komen?
I: Wat is je hoogste cijfer wat je tot nu toe hebt gehaald?
J: Wat is je laagste cijfer wat je tot nu toe hebt gehaald?
K: Hoeveel zakgeld krijg je per week?
L: Hoe laat ga je 's avonds slapen?

5. Gegevens overnemen en verwerken

In onderdeel 2 van deze cursus heb je een enquêteformulier ingevuld. De ingevulde gegevens van deze dit formulier zijn te zien via deze link. De gegevens van het formulier worden dus in een spreadsheet gezet. Dat is niet voor niets. Dit is om ermee te kunnen rekenen. Dat gaan wij, net als bij het recept, ook doen en uiteindelijk zullen we de gegevens in een grafiek plaatsen. Er is wel één punt. Je mag alleen werken met de gegevens van je eigen klas. We moeten dus de gegevens van je eigen klas eruit filteren en dat kan prima met een spreadsheet.

Hoe krijg je nu alleen de gegevens van je eigen klas te zien? Door een filter in te stellen. Klik hiervoor in rij 2.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2020-05-11_20-39-38.png

Een filter kun je instellen te klikken op Nieuwe tijdelijke filterweergave maken via het menu Gegevens -> Filterweergaven.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2020-05-11_20-41-40.png

 Ieder kopje krijgt nu een filtermogelijkheid te herkennen aan het filtersymbool.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2020-05-11_20-44-52.png

Klik nu op dit symbool in de laatse kolom In welke klas zit je en klik daarna op wissen om alle inhoud te wissen.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2020-05-11_20-49-10.png

 

Hierna vul je in het zoekveld je eigen klas zoals bijvoorbeeld H1a. Klik daarna op Alles selecteren omdat je misschien meerdere resultaten kunt krijgen.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2020-05-11_20-53-03.png

Het effect is dat je de klas H1a eruit filtert. Klik hierna op OK om het filter toe te passen.

Bekijk nu onderstaand filmpje hoe je de gegevens naar je rekenblad uit de vorige les kunt kopiëren.

6. Een nieuw rekenblad

We gaan nu uitrekenen hoeveel kilometer er gemiddeld moet worden gereisd door je klasgenoten om naar school te komen. Dit gaat we doen in een nieuw rekenblad. Klik hiervoor linksonderaan op Blad toevoegen.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-03-24_09-52-35.png

Je krijgt nu Blad1 en Blad2. Nu gaan we deze twee rekenbladen eerst een andere naam geven. Klik op naam wijzigen zoals getoond in de afbeelding.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-03-24_10-13-50.png

Blad1 noem je gegevens en Blad2 noem je berekeningen.

 

Ga nu naar het rekenblad berekeningen en klik in cel A1. Zet hier de tekst berekeningen in.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-03-24_10-19-16.png

Pas nu het lettertype aan zoals getoon op de afbeelding.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-03-24_10-20-05.png

 Zet nu in cel A2 gemiddeld aantal kilometer en pas de breedte van de kolom aan.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-03-24_10-36-39.png

7. Het gemiddelde berekenen

We gaan nu een aantal berekening uitvoeren. Als het goed is heb je in het werkblad gegevens de kilometers ingevoerd van een aantal klasgenoten of van de hele klas (mits iedereen het enquêteformulier heeft ingevuld).

Voordat je met de cijfers gaat werken moet je eerst zorgen dat alles goed staat. Bij de zakgeldvraag kun je zien dat er een paar cijfers niet goed staan.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-04-08_08-44-25.png

Deze kun je goed zetten door van de punt een komma te maken.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2018-10-15_12-01-02.png

Ook onzincijfers haal je eruit door de cel leeg te maken.

We gaan nu terug naar het rekenblad gemiddelde.Klik hiervoor op het werkblad berekeningen.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-04-08_08-49-17.png

 

Om het gemiddelde te berekenen moet je opnieuw een formule invoeren. Klik hiervoor eerst in cel B2 en daarna op AVERAGE of GEMIDDELDE.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-03-24_10-42-29.png  https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2018-10-15_12-03-01.png

De formulie vraag nu om een bereik van cellen. Dit kan met de muis. Klik hiervoor eerst op het werkblad gegevens en selecteer daarna de kilometers.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-03-24_10-49-52.png

8. Diagrammen maken

In dit onderdeel werken we toe naar het volgende lesonderdeel waarin we een rapport gaan maken van onze bevindingen. In dit rapport gaan we diagrammen (grafieken) toewerken.

Eerst maken we een nieuwe rekenblad wat we diagrammen noemen.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-04-20_13-27-02.png

Hierna klik je op invoegen en daarna op Diagram..

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-04-20_13-29-58.png

Vervolgens kun je in de Diagrameditor kiezen voor een type diagram. We kiezen voor een 3D-cirkeldiagram en vervolgens voor een bereik. Hoe dit moet laten we zien aan de hand van een animatie.

 Op dezelfde manier maak je een lijndiagram van de kolom "wat is  je lengte?". Plaats de diagrammen naast elkaar.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-04-20_14-53-08.png

 

Je kunt de titel instellen in het tabblad Aanpassen

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-04-20_14-58-33.png

 

Ook kun je de waarden van de grafiek tonen. Dit kan je weer doen door op je grafiek te klikken en dan op Diagram bewerken... te klikken.

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2018-10-15_12-12-12.png

 

https://images.computational.nl/galleries/spreadsheet/2016-04-20_15-00-59.png

 Zo zijn er nog meer instellingen te vinden. Je kunt dat zelf uitproberen.

 

9. Een rapport maken

Als het goed is heb je een aantal technieken onder de knie waarmee je de opgehaalde gegevens kunt verwerken. We gaan daar nu een rapport van maken. Lees hiervoor de opdracht. Deze opdracht is heel groot. Je moet hier namelijk een nieuwe cursus voor doen.

10. Wat moet je hebben ingeleverd in Google Classroom?

  1. Alle opdrachten uit de les: Een document en een spreadsheet met diagrammen.
  2. Je eigen gemaakte formulier
  3. Als de docent heeft gevraagd om het formulier te verzenden en te werken: De reacties met daarbij de diagrammen in een spreadsheet (het kan zijn dat de docent dit onderdeel laat vallen).