security

Security

1. Inleiding

In deze cursus maken we gebruik van materiaal van de Khan academy. We beginnen met een basiscursus over de werking van internet genaamd Internet 101.  Ook maken we gebruik van materiaal van de universiteit van Siege. Het doel bij deze is om te kijken hoe het internet werkt. 

 

Het internet is in korte tijd gigantisch gegroeid. Toch heeft nog steeds iets meer dan de helft van de wereldbevolking nauwelijks toegang.

2. Het internet: verbindingen

Dit eerste deel gaat over hoe informatie wordt verzonden in bits en bytes. Een bit is 1 of 0, ja of nee. Een byte bestaat uit 8 bits. 1000 bytes (dus niet bits) is een kilobyte en 1000 kilobyte is een megabyte.

Er kan op drie verschillende manieren informatie worden verzonden namelijk door middel van

  • elektriciteit
  • licht
  • radiogolven

Vervolgens wordt er een voorbeeld gegeven hoe door middel van elektriciteit nullen en enen worden verzonden. Hoe kun je vijf keer een nul verzenden? Dat gebeurt doordat er een kloktimer wordt afgesproken. De afspraak zou kunnen zijn dat er een bit per seconde wordt afgesproken.

In de praktijk gaat het verzenden van bits een stuk sneller. Om deze snelheid uit te drukken spreekt men van

  • bandbreedte (bandwidth), hoeveel bits kan een apparaat of verbinding tegelijk verwerken
  • bitsnelheid (bitrate), hoeveel bits kunnen worden er per seconde verzonden
  • latency, hoe lang het duurt hoe voordat de informatie van de verzender naar de ontvanger is verzonden. Het woord latency zou je ook kunnen vervangen door netwerkvertraging.

 

3. IP-adressen en DNS

 

4. Pakketjes, routers en betrouwbaarheid.

 

5. HTTP and HTML

Hoe werkt het internet en wat gebeurt er als je in de browser een url intypt? Er wordt een bepaald protocol gestart. Een protocoll is een set afspraken over de manier waarop 2 apparaten met elkaar communiceren. Een webbrowser gebruikt het HTTP-protocol (Hyper Text Transfer Protocol). 

Een van de manieren waarop het HTTP-protocol webpagina's opvraagt is om gebruik te maken van een zogenaamd GET-request. Zo'n GET-request kan er in de browser als volgt uitzien:

http:www.edictum.nl/test/demo_form.asp?name1=value1&name2=value2.

Name1 is daarbij een variabele met de inhoud "value".

HTML staat voor Hyper Text Markup Language en gaat over de inhoud van een webpagina (meer hierover in de cursus HTML).

Een POST request kan veel meer data bevatten. Je kunt er bijvoorbeeld ook een file mee wegsturen. Als je het HTTP protocol van dichtbij bekijkt ziet zo'n request er als volgt uit:

POST /test/demo_form.asp HTTP/1.1
Host: w3schools.com
name1=value1&name2=value2

Een POST request is iets veiliger dan een GET request omdat de data in de browser niet is te zien.

Zowel een GET- als een POSTverzoek kan een cookie opleveren. Een cookie is een klein bestandje wat de server op jouw computer plaatst om bepaalde zaken te kunnen terugzien zoals bijvoorbeeld welke pagina's je hebt bezocht.

6. Encryptie en publieke sleutels

 

7. Cybersecurity en misdaad

 

8. Hoe worden wachtwoorden gekraakt

Bekijk onderstaande film. het engels is af en toe enigzins lastig te verstaan. Het helpt als je de Engelse ondertiteling aanzet.

9. antwoorden

1.2.1

Downloadsnelheid: 100 Mbit/s = 100.000 Kilobits/s = 100.000.000 bits/s

Uploadsnelheid: 50 Mbit/s = 50.000 Kilobits/s = 50.000.000 bits/s