formulieren

Werken met formulieren

1. Een vragenlijst maken

In deze cursus leer je hoe je een formulier kunt maken en dit kunt laten invullen. Hoe je deze gegevens kunt verwerken leer je in de cursus Spreadsheets. We gaan eerst naar Google Formulieren via de hamburger.

Google Forms

Via de plusknop rechtsonder kun je een nieuw formulier aanmaken.

Geef het formulier eerst een naam zoals hieronder wordt getoon door het formulier eerst een titel te geven (stap 1) en daarna dubbel te klikken op de naam (stap 2). De titel wordt dan automatisch overgenomen.

Give the form a name

Hierna moet je het formulier nog instellen. Klik hiervoor op instellingen en vink "Mag slechts 1 reactie verzenden" aan. Er zijn nog meer instellingen maar die mag je open laten.

settings form

 

2. De eerste vraag

Maak de eerste vraag door de klikken op Naamloze vraag. Automatisch staat de vraag al op Meerkeuze. Bij een meerkeuze vraag is maar één antwoord mogelijk. Dat is precies wat je wilt bij onderstaande vraag. Maak de vraag zoals in onderstaande afbeelding. Zorg dat de vraag verplicht is.

first question

Bekijk nu het formulier live door te klikken op het oogje.

live example

 

3. Vraag over lengte

De volgende vraag gaat over lengte. Via het plusje kun  je een vraag toevoegen.

add a question

 

Je maakt vervolgens een Kort antwoord vraag waar de invullers alleen maar een getal boven de 100 mogen invullen. Kies voor het plusje voor een nieuwe vraag en kies daarna voor Kort antwoord. Neem de vraag over. 

short answer question

Zorg dat de vraag verplicht is. Klik vervolgens op de drie puntjes en Hinttekst en Gegevensvalidatie aan.

datavalidation and hinttext

Maak vervolgens de hinttekst en stel de gegevensvalidatie in zoals in onderstaande afbeelding. Pas ook de foutmelding aan.

question

Je formulier ziet er nu als volgt uit met twee vragen.

completed form

 

4. Zelf vragen maken

Kun je nu de volgende vraag zelf maken?

question abouth birth date

5. Het complete formulier

Maak nu onderstaande vragenlijst. Dit is precies dezelfde vragenlijst zoals is gemaakt in deel 2 van de cursus Spreadsheets.

complete form