classroom

Google Classroom

1. Wat is Google Classroom en hoe kan ik starten?

In deze lessenreeks een uitleg aan docenten hoe u kunt werken met Google Classroom. Google Classroom is een online omgeving waarin docenten en leerlingen kunnen leren, samenwerken, documenten kunnen delen en werk kunnen inleveren. Het is gratis voor scholen. Als docent kunt u er leerlingen opdrachten geven, helpen met oefenstof en zien wie een werkstuk inlevert.

Voor classroom gaat u naar www.google.com en logt u rechtsboven in met uw edictum (google suite) account. Hierna kunt u via de hamburger naar Classroom (of klik op https://classroom.google.com).

Of u nu leerling of docent bent. In beide gevallen start een classroom met het plusje rechts bovenin.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/Google_Classroom_screen01.jpg

Geef de Classroom de naam van de betreffende klas. Bij het onderdeel Sectie vult u het vak in wat u geeft.

Het kan ook zijn dat u bent uitgenodigd als leerling of als docent. U ziet dan het volgende:

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2018-11-15_12-24-50.png

U klikt dan op accepteren en bent dan leerling of docent van de betreffende groep. Als docent heeft u nu dezelfde rechten als de docent die de klas heeft aangemaakt.

2. Hoe Classroom is opgebouwd

Een Classroom kent vier tabjes:

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-01-30_10-56-28.png

 • Updates: hier komt alle wijzigingen in de Classroom te staan zoals opdrachten en mededelingen.
 • Schoolwerk: hier staan de opdrachten, vragen of toetsen. In principe brengt u elk item onder in een onderwerp.
 • Mensen: hier ziet u een overzicht van de deelnemers van uw Classroom. Dit zijn docenten en leerlingen.
 • Cijfers: hier ziet u een overzicht van de gegeven cijfers.

Het eerste wat u dient te doen als u een Classroom hebt aangemaakt is het dichten van de mogelijkheid om commentaar of mededelingen te doen voor leerlingen. U kunt dat het beste doen voordat u leerlingen toelaat. Klik rechtsboven op het tandwieltje.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-01-30_11-59-42.png

Nu kunt u bij het vakje Algemeen aangeven dat alleen docenten berichten of reacties kunnen plaatsen.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-01-30_12-02-12.png

Klik hierna rechtsboven op Opslaan om de instelling op te slaan.

3. Leerlingen toelaten tot uw Classroom

Er zijn twee manieren om leerlingen toe te laten tot uw Classroom.

 1. U geeft de leerlingen een code. Deze kunt u bijvoorbeeld groot op het digibord publiceren. Hier is in Classroom een optie voor.
 2. U nodigt leerlingen uit.

Optie 1

Klik op Updates. Vervolgens kan de lesgroepcode worden getoond.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-01-30_12-33-07.png

Optie 2

Klik op Mensen. In Klik vervolgens op Leerling uitnodigen (zie afbeelding). U kunt nu het emailadres intypen van diegene die u wilt uitnodigen. Bijvoorbeeld 4321@edictum.nl. Diegene wordt uitgenodigd krijgt een uitnodiging binnen Classroom en een mailtje binnen edictum mail.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-01-30_12-35-21.png

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-03_13-26-11.png

De leerling krijgt de uitnodiging in Classroom.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-03_13-16-08.png

4. De app Classroom gebruiken

Classroom is niet alleen maar via de browser te ontvangen maar ook via een app.

 • Voor Android gebruikers: ga naar Google Play en zoek naar Google Classroom.
 • Voor Apple gebruikers: ga naar de App store en zoek naar Google Classroom.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/Screenshot_20200203-132904.png

5. Een opdracht aanmaken

U kunt in Classroom diverse soorten opdrachten maken.

 • Een concrete opdracht waarin leerlingen werk kunnen uploaden of aanmaken.
 • Een toets
 • Een vraag
 • Of u kunt materiaal plaatsen ter ondersteuning van de lessen

Plaats opdrachten altijd binnen een onderwerp. Dat maakt het voor de leerlingen overzichtelijker. Een onderwerp maakt u als volgt aan. Klik op Maken en daarna op Onderwerp.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-04_08-52-58.png

Maak nu een onderwerp aan genaamd Opdrachten. Hierbinnen gaan we enkele opdrachten aanmaken.

Overigens kunt u in een praktijksituatie een onderwerp aanmaken over het onderwerp van uw lessen. Hieronder ziet u daarvan een voorbeeld.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-04_08-56-50.png

Nadat u het onderwerp Opdrachten heeft aangemaakt, maakt u een opdracht aan door opnieuw te klikken op Maken en daarna op Opdracht. U ziet vervolgens het volgende scherm.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-04_09-00-04.png

Binnen dit scherm kunt u van alles toevoegen zoals bestanden, linkjes of u kunt een Google Document aanmaken. In het veld Onderwerp stelt u uw onderwerp Opdrachten in.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-04_09-04-36.png

Wij hebben een link toegevoegd.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-04_09-06-58.png

6. Het nakijken en beoordelen van opdrachten

U kunt allerlei soorten opdrachten maken waarbij leerlingen bestanden kunnen uploaden of waarin ze een Google Document aanmaken. U kunt in Classroom de opdracht nakijken en beoordelen met een cijfer. Wat enigzins verwarrend in Classroom is, is het knopje Inleveren of Markeren als klaar.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-11_14-50-36.png

Leerlingen willen nog wel eens een opdracht markeren als klaar. Wat er dan gebeurt is dat hun opdracht vast staat. Ze kunnen deze dan niet bewerken. Ze kunnen ook geen nieuwe bestanden uploaden. U dient ze dus duidelijk te maken dat ze pas een opdracht markeren als klaar als ze echt helemaal klaar zijn.

In de opdracht kunt u zien of er leerlingen een opdracht hebben gemarkeerd als klaar. In onderstaande afbeelding heeft geen enkele leerling de opdracht gemaarkeerd als klaar.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-11_15-02-36.png

Als de opdrachten wel zijn ingeleverd kunt u ze gaan nakijken. Klik op de opdracht om een overzicht te krijgen van de ingeleverde opdrachten.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-11_15-07-20.png

U ziet hierboven al een nagekeken opdracht. Stel dat u dat nog niet heeft beoordeeld. U kunt nu op de bovenste leerling (of een van de leerlingen) klikken en dan komt u in het "nakijkscherm".

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-11_15-11-50.png

Hieronder zullen we puntsgewijs de verschillende mogelijkheden doornemen.

 • U heeft drie modussen: het bestandenoverzicht waarin u het ingeleverde bestand kunt aanklikken. In de beoordelingsmodus kunt u een cijfer en een feedback geven. Deze feedback kunt u ook kopiëren vanuit het reactieoverzicht om snel feedback te kunnen geven.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-16_10-52-36.png

 • Als u een cijfer heeft gegeven (meestal in een puntenschaal van 1 - 100) kunt u klikken op de knop Teruggeven. Dit heeft als effect dat zodra u het cijfer teruggeeft aan een leerling deze leerling zijn of haar cijfer kan zien. Helaas is een koppeling tussen Magister en Classroom niet mogelijk dus u moet de cijfers ook nog handmatig in Magister plaatsen. Het teruggeven van cijfers kan ook in één keer in het leerlingoverzicht door de leerlingen aan te vinken en daarna op Teruggeven te klikken.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-16_10-57-51.png

 • U ziet de feedback bij de Privéreacties staan. Deze feedback is gemaakt met behulp van een spreadsheet waarin een matrix is gebruikt. De layout van de tabel wordt niet overgenomen (het is platte tekst zonder opmaak) maar het is toch wel leesbaar voor de leerlingen.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-16_10-59-27.png

Links bovenin kun u een overzicht zien van gegeven cijfers of ingeleverde opdrachten die nog geen cijfer hebben.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-16_11-00-56.png

7. Een vraag maken

Een interessante optie is het maken van een vraag. Hiermee kunt u controleren of leerlingen het begrepen hebben. Maak eerst een onderwerp Vragen en kies daarna voor Maken om een vraag te maken.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-04_11-14-00.png

Hierna ziet u het volgende scherm wat we al grotendeels hebben ingevuld.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-04_11-20-11.png

Als u een vraag maakt dan kunt u bij het opslaan - rechtsboven - kiezen voor drie opties.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-04_11-20-31.png

Als u kiest voor Concept opslaan dan zien de leerlingen de vraag nog niet. Als u kiest voor Vragen (dit slaat niet op het onderwerp "Vragen") dan wordt de vraag getoond aan de leerlingen. U kunt ook kiezen voor Planning. De vraag wordt dan pas getoond na een bepaalde datum of tijdstip.

Rechts onderin kunt u de opties van de leerlingen instellen. Als een leerling een antwoord heeft gegeven dan kan dat niet meer worden gewijzigd tenzij u dit vinkje aanzet. Verder kunt u ook instellen dat leerlingen op elkaars antwoord kunnen reageren.

Bovenin kunt u instellen of het een open vraag (kort antwoord) is of een meerkeuzevraag. Bij een kort-antwoord-vraag dienen de leerling zelf een antwoord te formuleren. De term kort antwoord is enigzins misleidend omdat het antwoord best lang mag zijn. Als docent krijget u een overzicht van alle antwoorden en kunt u daar eventueel weer op reageren of een cijfer geven. Bij een meerkeuzevraag krijgt u een overzicht hoeveel leerlingen er voor een bepaald antwoord hebben gekozen. Het is hierbij niet mogelijk om het goede antwoord aan te geven.

Als een leerling een antwoord heeft gegeven kan dit niet meer worden gewijzigd tenzij u dit anders heeft ingesteld.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-04_12-35-19.png

8. Een uitleg voor leerlingen om werk in te leveren

In deze twee lessen vindt u een instructie hoe leerlingen werk kunnen inleveren met de computer of met een app. Het zijn 2 lessen die onderdeel zijn van de lessenreeks over tekst verwerken.

9. Een digitale toets maken

Als u aan een vraag niet genoeg heeft of u wilt de kinderen in de klas examineren dan is er sinds kort de mogelijkheid om een digitale toets aan te maken. Klik hiervoor op Maken en dan Toetsopdracht.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-04_14-05-31.png

De applicatie maakt nu een opdracht met een Blank Quiz. Een zeer interessante optie is de mogelijkheid om deze aan te maken en dan de optie Vergrendelmodus op Chromebooks aan te zetten. Het effect daarvan is dat de toets alleen op een Chromebook gemaakt kan worden zonder dat de leerling iets anders kunnen starten.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-04_14-08-50.png

We hadden eigenlijk ook eerst een onderwerp moeten aanmaken. Dit kan ook wel achteraf door Onderwerp Maken aan te klikken onder het veldje Onderwerp.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-04_14-14-16.png

In de volgende les leert u meer over het maken van de toets.

10. Een digitale toets maken - vervolg

In tegenstelling tot een vraag kan in een toetsopdracht veel meer worden gevraagd. Pas als eerste de naam aan van de toets door op bovenin op de naam te klikken. Noem u eerste toets Demo toets. U moet dit doen op twee plekken zoals getoond in onderstaande afbeelding.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-04_17-00-35.png

Klik vervolgens op Instellingen wijzigen. U kunt in het tablad Presentatie aanvinken dat de vragen willekeurig moeten worden (indien gewenst) en u kunt een voortgangsbalk laten tonen tijdens het maken van de toets.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-04_17-10-19.png

In het tablad Toetsen kunt u aangeven of de cijfers onmiddelijk moeten worden vrijgegeven of dat eerst de antwoorden nog handmatig moeten worden nagekeken. Ook kunt u wat leerlingen na afloop mogen zien.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-02-04_18-26-05.png

11. Het maken van vragen in een digitale toets

In de toets kunt u verschillende soorten vragen maken. We noemen ze hier allemaal op:

 • Een beschrijving om de toets te kunnen beschrijven als inleiding.
 • Een kort-antwoord vraag: het antwoord van de leerling wordt vergeleken met het goede antwoord. U kunt meerdere antwoorden invoeren als goed.
 • Een open vraag met een alineavak om het antwoord te geven.
 • Meerkeuze: één van de antwoorden is goed.
 • Selectievakjes: om een vraag te stellen waarbij één of meerdere antwoorden goed zijn.
 • Dropdown vraag: deze heeft hetzelfde effect als een meerkeuze-vraag - één antwoord is goed.
 • Bestand uploaden: leerlingen uploaden een bestand. U kunt hierbinnen ook weer diverse instellingen aangeven zoals bijvoorbeeld welk formaat bestand is toegestaan of wat de grootte van het bestand maximaal mag zijn.

De overige formulier-opties zijn ook aanwezig maar deze zijn minder geschikt voor het maken van een toets. We laten dit verder voor wat het is.

We kiezen er in deze les niet voor om alles voor te gaan doen. In de opdracht mag u alles gaan uitproberen.

12. Meer opties in Classoom

We hebben nog niet alles behandeld in Classroom. De app ontwikkeld zich razendsnel en telkens komen er mogelijkheden bij. De beste plek om deze mogelijkheden op te zoeken is op de helppagina van Classroom. Op de pagina https://support.google.com/ vindt u alle onderwerpen.

Let er goed op dat het bedrijf Google op de wereld is om geld te verdienen aan advertenties. Zorg daarom dat ingelogd bent met uw Edictum account en wees zuinig met waarop u klikt op welke wijze u informatie over uzelf weggeeft. Zoek daarom bijvoorbeeld niet met www.google.com maar bijvoorbeeld met www.duckduckgo.com of www.startpage.com zodat uw gegevens privé blijven.