binair

Binair rekenen

1. Een binaire rekenmachine maken

Nu je kunt binair optellen is het ook handig om alle opgaven die je hebt gemaakt zelf na te kijken. Dit kun je doen met de binaire rekenmachine die je hieronder gaat maken. We maken deze rekenmachine in Google Spreadsheets.

Het vervolg op deze cursus is de Arduino. Je gaat dezelfde rekenmachine maken met een Arduino.

2. Optellen van de enen

We gaan in deze les een binaire rekenmachine maken die is geprogrammeerd in Google Speadsheets. Hieronder zie je het voorbeeld:

calculator

Het eerste wat je doet is de getallen en de tekst zoveel mogelijk overnemen. Hierbij mag je rij 2 (de carrygetallen), rij 5 (wat er decimaal wordt geteld) en rij 8 overslaan.

 

In een spreadsheets kun je in een cel formules invoeren. Een formule begint altijd met een =teken. Om bijvoorbeeld de som uit te rekenen van 106 + 187 voer je in de rood omlijnde cel de volgende formule in:

=SUM(K3:K4)

 

 Op dezelfde manier ga je nu de eerste kolom uitrekenen door de somformule in te voeren.

SUM

 

 Met de formule ISEVEN() kun je kijken of het opgetelde resultaat even of oneven is. In bovenstaande afbeelding is de som 1 dus moet het resultaat FALSE opleveren. Je kunt de functie ISEVEN om de SUM functie heen zetten.

ISEVEN

 De laatste stap is het eromheen zetten van een IF welke bepaalt of er een 0 of een 1 moet komen te staan.

IF

Hoe kun je precies weten hoe de IF werkt? Als je onder een functie klikt krijg je een overzicht. De IF heeft dus drie invulwaarden: de expressie zelf die altijd TRUE of FALSE moet opleveren.  In dit geval is dat dus de functie ISEVEN. Daarna krijg je de waarde indien waar en de waarde indien onwaar.

IF descriptioin

Als je geconstateerd hebt dat de formule werkt kun je deze ook naar de andere cellen kopiëren. Gebruik hiervoor de vulgreep. Merk op dat het bereik van de formule automatisch wordt aangepast. Dus IF(ISEVEN(SUM(J2:J4));0;1) wordt IF(ISEVEN(SUM(I2:I4));0;1) in de naastligende cel.

vulgreep

 

Als het goed is heb je nu het volgende resultaat:

result

 

3. Optellen met carry

We gaan nu bepalen of er een carry moet worden gegeven. Nog even herhalen: een carry wordt erboven gezet in de zin van "1 onthouden" als de waarde van de kolom rechts ervan decimaal gezien 2 of meer is. Dus 2 en 3 enen geeft een carry. Bij de eerste kolom is dat niet het geval dus daar voeren we vast een 0 in.

carry first column

In de tweede kolom moeten we een functie invoeren. We moeten bepalen of de waarde van de kolom rechts ervan een carry oplevert. Deze formule is niet zo moeilijk. We moeten eerst uitrekenen wat de som is van de enen. Als de som 0 of 1 oplevert dan is er geen carry en anders wel.

Vervolgens kun je deze formule 9-bits doortrekken met de vulgreep. De rekenmachine is nu bijna klaar.

finished binary calculator