moodle

Moodle

1. Wat is Moodle?

Moodle is een elektronische leeromgeving met diverse mogelijkheden. Moodle Hoeksch Lyceum is hier te vinden.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-07_16-33-38.png

Als docent heeft u dus de mogelijkheid om diverse tools in te zetten. Ieder deel van deze cursus behandeld een bepaald onderdeel. Deel 1 behandelt het onderwerp Test of wat in het Nederlands meer bekend is als toets of examen.

2. De inrichting van uw cursus

U krijgt als docent één of meerdere cursussen toegewezen waarbinnen u leerlingen kunt toelaten. Een cursus is een container waarbinnen de in les 1 genoemde activiteiten kunnen worden ingevoerd. De leerlingen loggen in met hun edictum account en kunnen uw cursus binnen door te klikken op "Laat me in de cursus". Over het algemeen is het 't handigste om dit aan te laten staan. U kunt het echter ook uitzetten. Deze optie, en vele andere opties, vindt u in de instellingen van de cursus, rechtsbovenaan.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-07_16-44-55.png

Als u op Meer.. klikt krijgt u álle opties waaronder de gebruikersopties. Bij de aanmeldingsmethodes kunt u Zelf aanmelden uitzetten door op het oogje te klikken. In dit scherm kunt u ook de aangemelde gebruikers zien.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-07_16-47-22.png

Bij Cursusbeheer ziet u ook een aantal opties waaronder het maken van een back-up van uw cursus. Binnenkort wordt er iedere dag van uw cursus een back-up gemaakt op de server zelf en daarnaast worden de back-up ook wekelijks weggeschreven op een externe bron.

Een andere optie die u ook vindt onder Cursusbeheer is de vragenpool. In de volgende les gaan we beginnen met het maken van vragen.

3. De voorbereiding voor het maken van vragen

Om uw toets voor te bereiden is het 't handigste als u een vragenpool aanmaakt zodat u met deze vragenpool uw toets kunt samenstellen. Klik onder cursusbeheer op vragen. In de vorige les is uitgelegd hoe u daar komt komen (tandwieltje rechtsboven -> klik op meer).

Het is niet persé noodzakelijk om een vragenpool aan te maken. U kunt dit ook rechtstreeks in de toets doen. Het voordeel van een vragenpool is dat u de vragen beter kunt beheren. Het is ook niet veel meer werk.


Hierna

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-07_16-53-51.png

U komt nu op het scherm waar u vragen kunt maken. De volgende vragen zijn mogelijk:

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-07_16-59-49.png

In het tabblad categorieën kunt u kiezen of u de vragen in de standaard categorie laat staan of dat u daaronder enkele categorieën maakt als u veel vragen heeft.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-07_18-39-30.png

Als u de nieuwe categorie (die u uiteraard een andere naam geeft) bewaart, kunt u deze gebruiken en binnen deze categorie vragen maken.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-07_19-02-39.png

4. Het maken van een meerkeuzevraag

U kunt nu, al of niet in de gekozen categorie, uw eerste vraag maken.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-07_19-06-02.png

We kiezen daarbij voor een meerkeuze vraag.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-07_19-08-34.png

Klik daarna op Voeg toe.

We gaan nu een vraag maken in de gekozen categorie. Merk op dat wij nu kiezen voor een andere categorie.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-07_19-20-00.png

Deze vraag heeft drie antwoorden waarvan er maar één goed is. Deze gaan we eronder invullen nadat we hebben bedacht hoeveel punten deze vraag waard is.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-07_19-27-23.png

Feedback krijgen de leerlingen als ze hun cijfer hebben gekregen. Omdat het in dit geval om een kennisvraag gaat laten we de feedback open.

We beginnen altijd met het goede antwoord. De leerling ziet dat niet omdat de antwoorden standaard door elkaar worden gehusseld. Het goede antwoord geeft u 100%.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-07_19-25-01.png

U kunt ook bepalen dat meerdere antwoorden goed zijn. Bij die optie moet u ervoor zorgen dat alle goede antwoorden samen 100% opleveren.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-07_19-29-42.png

U kunt nu de vraag bewaren door onderaan op Bewaar de wijzigingen. Vervolgens kunt u de vraag nog eens bekijken.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-07_19-32-56.png

In het volgende venster kunt u zien wat de leerling ziet door bijvoorbeeld eerst het goede antwoord te laten invullen en vervolgens op Afgeven en beeindigen te klikken.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-07_19-36-31.png

5. Slepen en neerzetten op afbeelding - vraag

Een andere manier van vragen is het slepen en neerzetten van afbeeldingen of tekst op een afbeelding zoals een landkaart. Stel dat we een kaart nemen van China.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/china.png

De URL van deze afbeelding is https://images.computational.nl/galleries/moodle/china.png. Deze afbeelding gaan we gebruiken in onze vraag.

Maak een nieuwe vraag en kies slepen en neerzetten op een afbeelding.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-08_14-12-06.png

Klik op Voeg toe om de nieuwe vraag aan te maken. Kies de juiste categorie en geef de vraag de naam Wuhan.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-08_14-15-10.png

Bepaal zelf want het standaard cijfer wordt. Kies bijvoorbeeld 3.

Voer de kaart van China in bij het kopje Achtergrondafbeelding.

U kunt bovenstaande URL van de kaart van China gebruiken. U mag ook een eigen afbeelding gebruiken. Na het uploaden klikt u op het kruisje en is de kaart ingeladen.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-08_14-23-21.png

Scroll nu een beetje naar beneden en maak versleepbare (tekst)items door in een nieuw veld te kiezen voor Versleepbare tekst (ipv. een afbeelding) en de tekst in te vullen. Doe dit in drie veldjes en maak de hoofdsteden Wuhan, Hongkong en Shanghai. Hieronder wordt Wuhan gemaakt.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-08_14-26-59.png

6. De toets maken

We hebben nu twee vragen gemaakt in de vragenpool.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-08_17-05-26.png

Het is nu vrij eenvoudig om hier een toets van te maken. Ga naar de cursus en klik op de knop Zet wijzigen aan.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-08_17-07-46.png

Zodra u op deze knop heeft geklikt komen er extra opties zoals Activiteit of bron toevoegen. Klik hierop en kies voor het onderdeel Test.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-08_17-09-49.png

Vul de naam in van de toets en een eventuele beschrijving.

Het onderdeel Tijd vult u in principe altijd in. Het openen van een toets is handiger om dit met een wachtwoord te doen i.p.v. een tijdslot.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-08_17-13-11.png

Eronder staan nog meer opties die we hier niet allemaal behandelen. Een belangrijke optie is wel wanneer de leerling de toets mag herbekijken. Over het algemeen schakelt u dat zoveel mogelijk uit. Pas als u de toets zelf heeft nagekeken dan schakelt u dat in en mogen de leerlingen hun toets nakijken.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-08_17-16-07.png

De optie Safe Exam Browser zullen we in een aparte les behandelen. Dit is nieuw in Moodle. U kunt de toets laten maken in een afgesloten omgeving zonder internet.

De volgende optie is Een extra beperking op de poging. Het advies is om altijd een wachtwoord in te stellen. Kies een eenvoudig wachtwoord zoals "ligfiets" (o.i.d.). Door het wachtwoord vlak van tevoren vrij te geven bewerkstelligt u dat de leerlingen de toets tegelijk beginnen.

7. De toets bewerken

U kunt nu de vragen vanuit de vragenpool eenvoudig toevoegen. Nadat u de instellingen van de toets heeft bewaard ziet u het volgende scherm:

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-08_19-42-10.png

Klik op Bewerk test en daarna op Voeg toe om de vragen uit de vragenpool toe te voegen.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-08_19-43-39.png

In het volgende scherm kunt u nu de vragen selecteren en toevoegen aan de toets.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-09_11-37-56.png

8. Uw rol wijzigen

Er zijn een paar manieren om de toets en uw cursus te testen. Een erg handige manier is dat u uw rol kunt wijzigen naar leerlingen. Dat knopje zit rechtsboven als u op uw profiel klikt.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-09_11-44-47.png

Als u daarna uw rol wijzigt naar leerling en de toets start dan kunt u zien wat de leerling ziet.

9. Een kort-antwoord vraag toevoegen

Een andere manier om automatisch nakijkende toetsen te maken zijn kort-antwoord-vragen. Ga naar de vragenpool (rechtsboven op meer.... klikken) en maak een nieuwe kort-antwoord-vraag.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-09_12-05-00.png

Maak in het volgende scherm de vraag aan. Hieronder een voorbeeld.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-09_12-11-33.png

In het onderdeel Antwoorden kunt u nu antwoorden gaan toevoegen. In onderstaand voorbeeld worden 2 antwoorden goedgekeurd. U kunt echter zoveel antwoorden toekennen als u wilt.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-09_12-13-06.png

U kunt die antwoorden ook nog achteraf toevoegen, dus als de toets al is gemaakt. Stel dat u ook COVID 19 (met een spatie) zou goedkeuren, afhankelijk van welke antwoorden u tegen komt, dan kunt u de vraag bewerken, het antwoord toevoegen en daarna de toets opnieuw laten beoordelen. Dit kunt u zo vaak doen als uw wilt.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-09_12-17-43.png

10. Een vraag maken met (wiskundige) formules

In Moodle is ook een plugin geïnstalleerd waarmee zowel docenten als leerlingen wiskundige formules kunnen maken. We maken eerst een open vraag:

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-09_13-35-00.png

We leggen verder niet meer uit hoe u deze vraag moet maken. De vraag ziet er als volgt uit:

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-09_13-36-28.png

We slaan de vraag op en nu is het aan de leerlingen om een formule te geven. Dat kan als volgt. De leerling opent de vraag en klikt op het toetsenbordje. Hierna worden meer opties zichtbaar. Hierin zit de optie om wiskundige formules in te voeren.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-09_13-38-20.png

In het schermpje wat dan volgt kunnen leerlingen formules maken. Dit gaat het gemakkelijkst met behulp van de tekenfunctie.

https://images.computational.nl/galleries/moodle/2020-11-09_13-45-53.png

Als de leerling heeft geklikt op accept dan wordt de formule ingevoerd.