meet

Google Meet

1. Google Hangout Meeet

Google Hangout Meet is in eerste instantie een tool bedoeld om te kunnen vergaderen op afstand. Deze cursus richt zich echter op het op afstand online lesgeven.

Google Meet kan het volgende:

 • Een online ontmoeting met maximaal 100 personen met beeld en geluid.
 • Iedere deelnemer kan chatten of via de microfoon meepraten. Ondertussen bepaalt hij zelf of zijn camera aanstaat.
 • Iedere deelnemer kan een scherm delen wat op zijn of haar computer open staat.

Leerlingen vinden het niet moeilijk om deel te nemen en de tool is vrij stabiel.

Om Meet te gebruiken heeft u het volgende nodig:

 • Een Edictum account (dat kunt u bij de ICT-coördinator aanvragen).
 • Een laptop met een moderne browser, liefst met een Chrome browser. Safari kan ook. Firefox blijkt af en toe problemen te hebben met Google Meet. Met Edge gaat het niet.

Een tablet gebruiken kan ook maar is voor online lesgeven minder geschikt.

2. Een online les starten

Ga met een moderne browser zoals Chrome (deze werkt met deze app het beste) naar https://meet.google.com . U ziet het volgende:

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-18_15-22-16.png

Door op het plusje te klikken kunt u een online les aanmaken. Laat daarbij onderstaand veld leeg.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-18_15-35-59.png

Geef vervolgens toestemming voor de de volgende opties:

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-18_15-41-04.png

U kunt nu deelnemen of presenteren. Kies voor deelnemen.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-18_15-43-52.png

U kunt de link van de online les in het huiswerk van de desbetreffende les plaatsen. In onderstaande afbeelding ziet u hoe u de link kunt kopiëren.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-19_09-57-27.png

Zo'n link kunt u van tevoren aanmaken en er zelf aan het begin van de les ook op klikken. U kunt op deze wijze meerdere online lessen aanmaken. U kunt zelfs die link weer opnieuw gebruiken.

3. De les geven

Een van de dingen waar u rekening mee moet houden is dat leerlingen thuis zitten en zich misschien "veiliger" voelen om zich te misdragen. U kunt daarom vooraf het beste de volgende regels hanteren:

 • Je camera en microfoon zijn uit (u kunt ook vragen om de camera aan te zetten)
 • Je zet niets in de chat.
 • Het is verboden om de link te delen en zo andere leerlingen van buiten de klas toe te laten. Dit kan leiden tot straf.

U kunt dit ook vooraf op het scherm plaatsen middels een gedeeld venster zoals wordt uitgelegd in de volgende les.

De les starten

U heeft nu de link doorgegeven via het huiswerk en u ziet de leerlingen één voor één aan de rechterkant verschijnen. Voor deze instructie is er maar één leerling toegevoegd.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_13-27-39.png

U ziet uzelf bovenaan staan en daaronder één leerlng.

Op een gegeven ogenblik is iedereen in de les aanwezig. Het eerste wat u dan tegen leerlingen zegt is "zet je microfoon en camera uit". Bovenstaande leerlng heeft dit al gedaan. Dit is om bijgeluiden te voorkomen als u instructie geeft. De microfoon is uit te zetten door onderin het videoscherm te klikken.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_13-54-33.png

Het knopje met de telefoonhoorn is om de vergadering te verlaten.

U vertelt de leerlingen ook dat ze vragen kunnen stellen via de chat. Dat zit rechtsboven.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_13-58-43.png

4. Een scherm delen

U heeft ook de mogelijkheid om een scherm te delen. De leerling zien dan het scherm wat u deelt. Klik hiervoor weer op de onderstaande balk en klik op Nu presenteren.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_14-53-02.png

U kunt nu kiezen voor de volgende opties:

 • Een Chrome-tabblad delen: u deelt één tabblad waarin u bijvoorbeeld een webpagina of (online) presentatie laat zien.
 • Een venster: u kunt hierin een openstaande applicatie delen zoals een openstaande Powerpoint presentatie.
 • Je volledige scherm: alles wat u doet op uw computer zien de leerlingen ook. Hierin is ook uw cursor te zien (handig bij het aanwijzen van dingen in uw presentatie).

Nadat u voor één van de opties hebt gekozen kunt u kiezen uit één van de schermen.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_15-06-41.png

Hetgeen wat u deelt komt vanzelf naar voren bij de leerlingen.

U kunt het gedeelde scherm ook rustig open laten staan en ondertussen vragen van de chat beantwoorden. Dit bereikt u door het Meet-scherm half op het scherm te plaatsen (op een Windows-computer kunt u dit doen met de Windowsknop-pijltje rechts) en handig te werken met alt-tab.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_15-28-51.jpg

Het beste is om dit te oefenen met een chromebook waarop u met een leerlingaccount inlogt in uw les. Het leerlingaccount kunt u opvragen bij de ICT-coördinator. . U kunt de ICT-coördinator vragen om hulp.

5. Fysiek en online tegelijk lesgeven

Het is ook mogelijk om zowel fysiek als online tegelijk les te geven. De procedure is als volgt:

 • Start een Google Meet op uw vaste bureaucomputer. Hierop zit geen camera en microfoon. Anders dan in vorige lessen omschreven geeft u deze les wel een geheime code die u niet deelt met de leerlingen. Het handigste is als u een zin maakt.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-05-27_09-38-56.png

 • Start nu ook op een Chromebook een Google Meet waarin u bovenstaande geheime code plaatst in het vergader-starten-scherm. U bent nu twee keer ingelogd. Het Chromebook gebruikt u als camera en microfoon. Het is niet persé nodig om uzelf te laten zien dus u kunt de camera ook uit laten staan.
 • Deel nu een scherm op de bureaucomputer zoals is uitgelegd in voorgaande les. Als dit een presentatie is kunnen de leerlingen dit nu ook thuis zien.
 • Laat deze presentatie ook zien op het digibord zodat de leerlingen in de klas het kunnen zien.

Door in de buurt te blijven van het Chromebook kunnen de leerlingen u thuis horen en tergelijketijd de presentatie zien. Zo kunt u zowel fysiek als online les geven.

U kunt ook de elektronische pen van het digibord gebruiken en het scherm delen met een tool zoals www.kleki.com. Leerlingen zien dan zowel op het digibord als thuis uw aantekeningen. Eventueel kunt u deze aantekeningen bewaren en later nog rondsturen.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-05-27_09-53-30.png

6. Een les opnemen

Onderin vindt u de menuknop van de instellingen. Hierin zit een knopje Meeting opnemen. Hiermee neemt u de les op. Het filmpje van de les wordt geplaatst in uw Google drive van edictum.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_15-48-47.jpg