kurzweil

Kurzweil

1. Wat is Kurzweil

Kurzweil is een programma om voor leerlingen met lees- en schrijfproblemen zoals dyslexie. Kurzweil leest bestanden met tekst voor. Daarnaast leest het tijdens het typen de woorden voor. Het programma heeft een woordvoorspeller die helpt om lastige woorden te schrijven.

Voor het installeren van het programma heb je een licentie nodig. Vaak loopt zo'n licentie via de school waaraan je verbonden bent. In de volgende les wordt uitgelegd hoe je het programma kunt installeren.

Hieronder zie je een korte demonstratie van het programma.

2. Kurzweil installeren

Ga naar http://download.lexima.nl/Software/Kurzweil/ en neem voor windows de Kurzweil v16 en voor de Mac de Weblicentie. Zodra het bestand binnen is dubbelklik je erop. Hieronder volgt de instructie voor een Windows computer.

De installatie start met de vraag of de bestanden mogen worden uitgepakt in het mapje downloads. Je kunt dit het beste zo laten.

https://images.computational.nl/galleries/classroom/2020-01-31_10-46-36.png

Klik hierna op Install. Uiteindelijk verschijnt het volgende scherm.

https://images.computational.nl/galleries/vragen/2020-01-31_11-41-37.png

We gaan nu nog niet starten met de installatie. Laat dit scherm gewoon open staan. Controleer eerst of de volgende programma's zijn geïnstalleerd door op de windowstoets te drukken en dan programma's installeren of verwijderen in te typen (in Windows 10).

https://images.computational.nl/galleries/vragen/2020-01-31_11-46-27.png

Druk op enter en dan type je visual. Hierna verwijder je alle visual c++ programma's. Kijk hierna naar onderstaande link.

Hierna installeer je Visual c++ 2015 van zowel de x86 versie als de x64 versie. Download hier x86 en hier x64 en installeer beide programma's. Als je dit hebt gedaan kun je Kurzweil zonder problemen installeren.

3. Kurzweil starten

Nadat je Kurzweil hebt geïnstalleerd kun je Kurzweil opstarten door er dubbel op te klikken. Hierna moet je inloggen.

https://images.computational.nl/galleries/kurzweil/2020-06-29_14-08-52.png

Zonder deze inlog is het niet mogelijk om Kurzweil te gebruiken. Heb je geen account? Deze kun je regelen bij de ICT-coördinator.

Klik nu op het tabblad lezen en daarna op boek openen.

https://images.computational.nl/galleries/kurzweil/2020-06-29_15-16-57.png

Open een zogenaamd KES-bestand. Dit zijn bestanden die speciaal voor het programma zijn gemaakt.

https://images.computational.nl/galleries/kurzweil/2020-06-29_15-41-24.png

Hierna ben je in staat om het programma je leerboek voor te laten lezen. Hiervoor is het echter wel nodig dat je het lezen op de juiste manier instelt. Deze opties zijn te vinden onder het knopje lezen. Het beste kun je het instellen volgens onderstaande afbeelding.

https://images.computational.nl/galleries/kurzweil/2020-06-30_10-42-47.png

Je kunt nu het lezen gaan starten door op de groene playknop te klikken.

https://images.computational.nl/galleries/kurzweil/2020-06-30_15-30-39.png

Het wordt automatisch voorgelezen en met de juiste stem. In bovenstaande instelling kun je ook de leessnelheid (WPM) instellen. Stel deze in naar je eigen voorkeur.

4. Het woordenboek gebruiken

Je kunt een woord ook opzoeken met behulp van een ingebouwd woordenboek. Zet de cursus voor het woord wat je wilt opzoeken en klik met de rechtermuisknop op het woord. Klik daarna op woord opzoeken. Hieronder wordt dit gedaan met het woord suspension.

https://images.computational.nl/galleries/kurzweil/2020-06-30_15-37-33.png

Veelal zal het programma zelf de juiste taal kiezen. Als dat niet het geval is kun je de taal veranderen onder het knopje lezen.

https://images.computational.nl/galleries/kurzweil/2020-06-30_15-40-54.png

5. Epub bestanden opslaan als een kes-bestand

Het is ook mogelijk om zogenaamde epub-bestanden te openen in Kurzweil. Deze moeten onbeveiligd zijn (dat zijn ze meestal wel). Een epub is een bestand wat je ook kunt openen op een e-reader. Je hebt dus op deze manier een luisterboek.

https://images.computational.nl/galleries/kurzweil/2020-06-30_15-43-50.png

Het is wel handiger als je hier een KES-bestand (Kurzweil-bestand) van maakt. Klik op bestand opslaan als en kies ondering voor een KES-bestand.

https://images.computational.nl/galleries/kurzweil/2020-06-30_15-50-52.png

Een KES-bestand geeft meer mogelijkheden in Kurzweil.

6. Een samenvatting maken door tekst te selecteren

Een zeer handige functie is dat Kurzweil automatisch samenvatting kan maken. Het is hierbij wel noodzakelijk dat je in een KES-bestand werkt.

Markeer de zinnen die je wilt gebruiken voor je samenvatting met behulp van de markeerpen. Je kunt hierbij zelf de kleur kiezen.

https://images.computational.nl/galleries/kurzweil/2020-06-30_15-56-54.png

De kleur bepaalt de zogenaamde diepte van je aantekening. Dit is vergelijkbaar met de cursus tekstwerken op Edictum. Geel staat voor kop1, groen voor kop2 etc.

Je ziet hieronder het resultaat.

https://images.computational.nl/galleries/kurzweil/2020-06-30_16-03-19.png

Het tekstbestand kun je maken in het menu Bestand -> Uitrekesel -> Uitreksel:notities en markeringen

https://images.computational.nl/galleries/kurzweil/2020-06-30_16-05-16.png

Zo'n samenvatting kun je ook opslaan. Klik op het aangemaakte tekstbestand en druk daarna op Ctrl-S. Je kunt het bestand nu in meerdere formaten opslaan. RTF is een goede keuze.

7. Notities toevoegen

Tijdens het studeren kan het ook handig zijn om notities toe te voegen of bijvoorbeeld je werkboek in te vullen. Klik hiervoor in het linkermenu op het knopje notities of kleefnotities.

https://images.computational.nl/galleries/kurzweil/2020-06-30_16-23-08.png

Type bijvoorbeeld de Nederlandse vertaling van het woord assault als notitie. Als een kleefnotitie niet bevalt kun dit met de rechtermuisknop vervangen door een gewone notitie. In dit menu vind je meerdere opties.

https://images.computational.nl/galleries/kurzweil/2020-06-30_16-27-06.png

8. Een tekstbestand maken wat voorgelezen kan worden.

Het kan erg handig zijn om een tekstbestand te maken wat tergelijketijd voorgelezen kan worden. Je hoort dan wat je hebt geschreven. Klik hiervoor op Nieuw->Tekst->Leeg of Ctrl-N.

https://images.computational.nl/galleries/kurzweil/2020-07-02_11-21-14.png

Je kunt nu een tekstbestand maken waarbij je verschillende opties kunt gebruiken zoals het controleren van de spelling. De opties zijn grotendeels al besproken en vind je aan de linkerkant van je scherm.