automaten

automaten deel 4

1. oefenexamen/tentamen deel 1 en 2

vraag 1

Gegeven is de volgende taal:

L={w∈{a,b} : |w| ≤ 2 en |w| ≥ 4}. Geef de inverse van de taal en maak van deze taal vervolgens een automaat.

vraag 2

Gegeven is de volgende  L(G)={anbm : n ≥ 1, m > 2}

Geef de productieregels en de automaat. Het is toegestaan om JFlap te gebruiken maar niet op je examen.

vraag 3

Geef een voorbeeld van een automaat zoals die hede ten dage in de praktijk wordt gebruikt.

vraag 4

Hieronder zie je een gemaakte automaat in JFlap.

https://images.computational.nl/galleries/automaten/2016-12-04_12-17-15.png

Geef de inverse van deze automaat.

vraag 5

Gegeven is de definitie van een automaat: M = {Q, ∑, δ, q0, F }

Leg in je eigen woorden uit wat deze symbolen betekenen (Dus het kopiëren van de tekst op edictum heeft geen zin. Je moet het in je eigen woorden kunnen uitleggen).

vraag 6

Maak een totale dfa (dus met een trap-state)  die strings met precies 2 a's accepteert voor ∑={a,b}. Maak vervolgens de productieregels.

vraag 7

Gegeven is L={x ∈ {a,b}* : x bevat de substring bbb}.

Maak deze automaat en de bijbehorende productieregels.

vraag 8

Laat zien dat de taal L={an : n ≥ 2, n ≠ 3} regulier is. D.w.z. verzin er een dfa voor.

vraag 9

Gegeven is de volgende automaat.

https://images.computational.nl/galleries/automaten/2016-12-07_20-54-02.png

Is deze automaat deterministisch? Motiveer je antwoord.

2. antwoorden vraag 1-3

vraag 1

https://images.computational.nl/galleries/automaten/2017-02-20_09-09-40.png

Oftewel |w|=3

vraag 2

https://images.computational.nl/galleries/automaten/2017-02-20_10-26-06.png

vraag 3

Bijvoorbeeld een frisdrankautomaat. Het ingooien van het geld is dan de string.

3. antwoorden vraag 4-9

vraag 4

https://images.computational.nl/galleries/automaten/2017-02-20_10-29-12.png

De inverse van een automaat is altijd het omdraaien van de final states.

vraag 5

  • Q is een eindig aantal sets van interne toestanden, dus bij vraag 4 is dat {q0, q1, q2}.
  • is een verzameling van de input karakters. We noemen dit het invoeralfabet (input alphabet). Dus als de verzameling is {a,b} kunnen er alleen strings worden gemaakt met a's en b's.
  • δ (delta) staat voor alle overgangsfuncties dus bijvoorbeeld van q0 naar q1.
  • q0 is de begintoestand (initial state).
  • F is de verzameling eindtoestanden (final states) en is dus een deelverzameling van Q. F kan gelijk zijn aan Q. Wiskundig schrijven we dat zo op: F ⊆ Q

vraag 6

https://images.computational.nl/galleries/automaten/2017-02-20_10-38-54.png

S → BaBaB

B → bB | b | λ

vraag 7

L={x ∈ {a,b}* : x bevat de substring bbb}.

https://images.computational.nl/galleries/automaten/2017-02-20_11-47-59.png

 

Productieregels:

S ->AbbbA

A->Aa | Ab | λ

vraag 8

https://images.computational.nl/galleries/automaten/2018-10-09_13-04-35.png

vraag 9

Nee, want zodra er een 1 wordt ingevoerd (er worden alleen maar enen geaccepteerd) zorgt de lambda ervoor dat deze via q2 weer terecht komt in q0. Het is dus een nfa.

4. tentamen deel 1 en 2

Dit onderdeel is uitgeschakeld door de docent.

5. antwoorden tentamen deel 1 en 2

Dit onderdeel is uitgeschakeld door de docent.

6. examen op moodle

Ga naar het examen op moodle.

Log in met behulp van Google (de rode knop).

Wacht tot op het bord het wachtwoord verschijnt.