docentenhandleidingv

docenten handleiding vaardigheden

1. Inleiding

In deze korte cursus vindt u meer informatie over de opzet van de lessen vaardigheden. De lessen worden voortdurend aangepast naar aanleiding van de ervaring met leerlingen en de ontwikkeling bij Google.

Waar gaan de lessen over

De lessen in de categorie vaardigheden gaan over het omgaan met Google Documents. Er is gekozen voor deze omgeving (t.o.v. bijvoorbeeld Office) omdat er in principe niets geïnstalleerd hoeft te worden en de leerlingen dat de mogelijkheid geeft zowel in de les als thuis eraan te werken. Een browser is voldoende.

Een voorwaarde om deze lessen te kunnen volgen en de opdrachten te kunnen laten inleveren is dat uw school een Google Suite for Education domein heeft. Dit kunt u aanvragen bij Google. Iedereen die valt onder het domein onderwijs krijgt in principe toestemming. U kunt dan ook gebruik maken van Google Classroom. Alle lessen over Google Classroom staan uitgewerkt in een aparte handleiding op deze website voor zowel leerlingen als docenten. U ziet daarin 4 cursusdelen. Deel 1 is bedoeld voor de leerlingen. Deel 2 is de agenda van de Chromebookkar. Deel 3 is een handleiding voor Google Classroom. Deel 4 gaat over het werken met Google Drive.

2. Doelgroep, voorkennis en benodigheden

Doelgroep en voorkennis

De lessen zijn met name gericht op brugklasleerlingen. Het kan, door gebruik te maken van de extra uitdagende opdrachten,  ook worden gebruikt in de bovenbouw, bijvoorbeeld als zij bezig zijn met hun PWS. De leerlingen hebben geen voorkennis nodig.

Benodigdheden

 • Een moderne browser zoals Firefox of Chrome.
 • Voor de leerlingen en de docent een Google for Education omgeving

3. Structuur en route

Structuur

De lessen vaardigheden zijn in principe genoeg voor ongeveer 30 tot 40 lessen, afhankelijk van het niveau van de groep. U kunt deze lessen aanvullen met lessen programmeren zoals de lessen over Scratch of de 3D tekenen in Sketchup. Bij één les per week heeft u meer dan genoeg leerstof.

Route

Alhoewel de cursussen los van elkaar te volgen zijn kunt u het beste de volgende route aanhouden:

 1. Interactieve quiz
 2. Tekstverwerken
 3. Werken met spreadsheets, inclusief het werken met formulieren
 4. de lessen over Scratch of de 3D tekenen in Sketchup

Tussendoorkunt u ook lessen aanbieden zoals vermeld onder het kopje structuur. Dit hangt van de groep af.  U kunt ook meedoen met de Beverwedstrijd lessen doen op www.code.org. Met name de 20-urige verkorte cursus is heel geschikt.

4. Uitgangspunten

Bij het maken van de lessen zijn we uitgegaan van de volgende punten:

 • We proberen een aansprekende context te realiseren die dicht bij de leerlingen staat. Dat is bijvoorbeeld te zien bij de interactieve quiz waarbij een onderwerp mogen kiezen wat ze leuk vinden of waar ze veel mee bezig zijn.
 • Het centrale concept dat we willen overbrengen is het kunnen werken met de computer in de cloud. We leren de leerlingen dat dit wezenlijk anders is dan het werken in een niet-cloud omgeving.
 • De leerlingen mogen samenwerken en praten tijdens de les. Het geluidsniveau wordt door de docent bepaalt. U kunt bijvoorbeeld tegen de leerlingen zeggen dat samenwerking noodzakelijk is maar dat u dat niet moet kunnen verstaan.
 • Het is maakonderwijs. Door de leerling werkstukken te laten maken, leert de leerling beter om te gaan met de computer.
 • Niet alleen de pc is van belang. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld hun ingeleverde werk ook terugvinden op hun telefoon via de Google Classroom App. Met de telefoon is het ook heel gemakkelijk foto's maken en inleveren.
 • Leerlingen leren tevens werken met de app Google Drive

5. Toetsing en voorbeelden van werkstukken

De cursussen worden in principe telkens afgesloten met een werkstuk. Dit werkstuk beoordeeld u op het niveau van de klas en doet u naar eigen inzicht. De cursus Spreadsheets kent een aparte toets die wordt afgenomen in Moodle. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de het Hoeksch Lyceum - de ICT-coördinator.

Een voorbeeld van een werkstuk.

  6. Visie en achtergrond

  De visie op deze website en het verbeteren van het informatiekunde en informaticaonderwijs wordt verwoord in een afstudeerscriptie. Deze is hier te vinden. Deze is alleen toegankelijk als u ingelogd bent met een edictum account in Google. De scriptie is inmiddels wel wat veroudererd maar wel bruikbaar als achtergrondinformatie.