computer

Het installeren van een PC in het netwerk

1. Het installeren van een nieuwe computer

Zodra er op het Hoeksch Lyceum nieuwe computers binnen komen mogen deze door leerlingen worden geïnstalleerd. De installatiehandleiding volgt hier. De installatie bestaat uit de volgende punten.

  1. Het updaten van de BIOS en de firmware
  2. Het instellen van de BIOS
  3. Het installeren van een nieuwe image
  4. Het installeren van de benodigde software

Punt 1 en 2 zijn alleen nodig als de computer volledig nieuw is en de BIOS nog niet is ingesteld.

Dit uitvoeren mag alleen na toestemming van de ICT-coördinator en als je lid bent van de helpdeskgroep.

2. Een bootable drive maken.

We beginnen met het maken van een bootable drive. Hiervoor heb je nodig het programma Rufus een USB-stick.

rufus

Rufus is alleen nodig om te kunnen opstarten vanaf USB. Overigens wordt dit bij de BIOS-instellingen uitgeschakeld (met uitzondering van het informaticalokaal).

Rufus kun je direct starten door te klikken op rufus-2.8.exe. Vervolgens zie je het volgende scherm.

rufus 2

Neem bovenstaande instellingen over (uiteraard is de drive-letter per computer verschillend) en klik op Start. Er volgt nog een waarschuwing en daarbij klik je op OK. Vervolgens wordt de bootable USB-disk gemaakt. 

 

mapjes erop kopiëren

Hierna download je eerst de 2 zipbestanden  BIOSFlash.zip en MEflash.zip. Pak deze zipbestanden uit in een tijdelijk mapje.

De bestanden van BIOSFlash zet je direct in de root van de USB-stick. De bestanden vann MEflash zitten in een mapje. Dit mapje kopiëer je eveneens naar de root. Het bestand flash.bat wordt ook in de root geplaats. De bestandsindeling van de USB-stick is nu als volgt:

 De USB-stick is nu gereed voor het volgende deel.

3. De BIOS instellen

We gaan nu proberen vanaf USB te starten. Je kunt de volgorde van de verschillende schijven wijzigen met F10 (dit wordt later uitgeschakeld met uitzondering van het informaticalokaal).Druk bij het opstarten een aantal keren op F10. Vervolgens komt er een menu zoals in onderstaande afbeelding. Kies voor de rood omlijnde Hard Drive. Deze heeft een beetje vreemde naam. Dat komt door Rufus.

 

bootmenu

Hierna start de computer van de USB-drive op. Je ziet hierna de DOS-prompt. Hierin in start je het flash.bat batch-script. Hiermee wordt de firmware geupdate.

Vervolgens start de computer opnieuw op en druk je weer een aantal keren op F10 om in het BIOS te komen. We gaan nu het BIOS instellen. We beginnen met de Flash System Rom.Hiermee gaan we eerst het BIOS updaten. Kies in het menu van de BIOS voor dit menu.

flash system rom

Kies nu voor de bootable USB-stick.

USB choice

Vervolgens kun je het BIN-bestand selecteren.

bin file

Het BIOS wordt nu geupdate.

 

Defaults settings

Omdat we niet precies weten wat er met de computer is gebeurt gaan we eerst alle defaults in het menu inladen. Klik hiervoor op Apply Defaults and Exit. De computer zal opnieuw opstarten. Ga daarna weer met F10 naar het BIOS. 

Apply Defualts

 

overige file settings

In het menu File vind je de optie om de tijd in te stellen. Stel dit op de juiste tijd en datum in.

time and date

 

Storag settings

In de Storage instellingen zet je de SATA Emulation op AHCI mode. Verder controleer je of de instellingen staan zoals in onderstaande afbeelding. De Removable  Media Boot staat op disabled.

 

In de Boot Order worden ook een aantal zaken uitgeschakeld (bij het informaticalokaal hoeft dit niet, dan mag je alles aan laten staan).

boot order

Security settings

Bij het wachtwoord mag je een wachtwoord instellen. Dit wachtwoord vraag je aan de docent. Let op: het uitlekken van dit wachtwoord kan leiden tot het ontheffen van je taak of het opheffen van de volledige groep.

Advanced settings

Als laatste stel je de BIOS dusdanig in dat de numlock aanstaat.

numlock

Druk op F10 (Accept) en bewaar de settings. De computer start automatisch opnieuw op. Lees eerst het volgende deel voordat je verder gaat.

safe changes

 

4. De computer voorzien van een nieuwe image

Als de computer voorzien is van een bijgewerkte BIOS, bijgewerkte firmware en juist ingestelde BIOS settings kan deze worden voorzien van een nieuwe image. Dit is niet zo moeilijk. Eerst die je het voorbereidende werk door aan de Eerst vraag je aan de ICT-coördinator welke id deze computer moet krijgen. Bij een PC die al in het netwerk aanwezig was maar alleen een nieuwe image moet krijgen neem je het nummer over wat op de sticker staat.

sticker

 

Een pc mag nooit zonder toestemming een nieuwe image krijgen.

 

Als je het nummer weet ga je beginnen. Druk bij het opstarten van de computer een aantal keer op F12 totdat je ziet dat de computer een ip-adres krijgt met DHCP en vervolgens de melding Windows is loading files .....

 

In het scherm wat hierna wordt getoond kun je kiezen voor een image. Bij een PC die het nummer 3071 of meer krijgt kies je voor de image zoals in onderstaande afbeelding, dus voorbereid voor SSD. Bij lager nummer kies je voor de image zonder SSD.

deploy image

Hierna volgt de vraag welke naam deze PC moet krijgen. Hier vul je het id in van de PC. Het id van een leerlingcomputer begint altijd met PCE.

Vervolgens klik je op verder en in principe doet Windows de rest. Dit duurt maximaal 20 minuten. De computer wordt ook een keer opnieuw opgestart waarbij er een of meerdere scripts worden uitgevoerd. Hier mag je verder niet aanzitten ook al lijkt het dat er niets gebeurt. Je wacht totdat de computer in het Ctrl-Alt-Del scherm terecht is gekomen.

5. De hardware uitschakelen

Nadat de image erop is gezet moeten enkele hardware onderdelen worden uitgeschakeld. Eerst maak je de computer voorzichtig open met het handvat wat bovenop zit. Trek voordat je dat doet de 220 volt voedingskabel los!!

handle

Vervolgens trek je de dvd-speler voorzichtig omhoog aan het handvat met het groene labeltjes.

dvd player up

Op de dvd-speler zit een voedingskabel. Deze trek je voorzichtig los.

pulling out the power cable

Nu trek je de interne speakerkabel los van het moederbord.

pulling out the speaker cable

 

Maak nu de computer weer dicht en sluit deze eventueel weer aan.

6. Software installeren

Als het goed is, is de pc klaar voor gebruik. Er moeten echter nog wat zaken worden geïnstalleerd. De software vind je door op de link te klikken.